Historické fotografie Kostelních Střimelic

Díky ochotě některých kostelnostřimelických obyvatel, se kterými jsem se setkal 8. září 2019 v sále bývalé školy v Kostelních Střimelicích, zde můžu prezentovat sbírku historických fotografií, kolikrát i více jak sto let starých.

Většina z nich byla součástí výstavy prezentované na místní Posvícenské zábavě, která se uskutečnila 16. listopadu 2019.

Přednáška a hasičská zábava v Kostelních Střimelicích

Příště si historické fotografie budete moci prohlédnout (eventuálně i zakoupit a podpořit tím místní sbor dobrovolných hasičů) 4. dubna 2020 od 15:00 na přednášce Vojtěcha Vaňka Podoba Kostelních Střimelic a dějiny zdejších usedlostí od 16. století.

Kdo to nestihne, bude mít ještě šanci na Hasičské zábavě, kterou bude kulturní den v bývalé škole č.p. 52 v Kostelních Střimelicích ve večerních hodinách pokračovat.

[rl_gallery id=“18015″]

Napsat komentář