Jak správně volit v Komunálních volbách 2022

Ve Stříbrné Skalici má každý volič 13 hlasů, podle počtu volených zastupitelů.

  • Pokud dáte velký křížek celé kandidátce, dali jste jí tím všech 13 hlasů.
  • Pokud dáte hlas pouze lídrovi, dali jste tím té kandidátce pouze 1 hlas.
  • Pokud hlasujete pro kandidátku a zároveň dáte ještě i křížek někomu na jiné kandidátce, dáváte té kandidátce 13 hlasů mínus ten jeden hlas, co jste dali někomu jinému na jiné kandidátce, tedy 12 hlasů.
  • Pokud dáte velký křížek celé kandidátce, a ještě pak na té kandidátce dáváte i preferenční křížky nějakým kandidátům, tyto hlasy se nezapočítávají. Není tedy možné volit celou kandidátku a v ní ještě “kroužkovat”, jak je tomu v parlamentních volbách.

Komunální volby 2022 ve Stříbrné Skalici aneb šance na změnu umírá poslední…


 

Platné varianty (rok 2022)

 1. varianta: zaškrtnout oblíbené volební uskupení

Platný volební lístek – zaškrtnout jedno volební uskupení a více neřešit. V tomto případě dáváte hlas všem kandidátům kandidujícím za dané volební uskupení.

 


2. varianta: zaškrtnout své oblíbené uskupení a kandidáty z ostatních stran

Platný volební lístek – můžete zvolit své oblíbené uskupení a na dalších kandidátkách zaškrtnout pouze ty kandidáty, které znáte nebo jim věříte. Počet křížků nesmí přesáhnout počet zastupitelů v naší obci – tedy 13. Může jich být ale méně. Dáte-li hlas kandidujícímu uskupení a vyškrtáte například 3 další kandidáty, váš hlas dostává i prvních deset kandidátů uskupení, které jste zaškrtli.

 


3. varianta: zaškrtnout jen kandidáty z různých uskupení

Můžete křížkovat jen kandidáty, kteří vám jsou sympatičtí a nemusíte škrtat žádné volební uskupení. I toto je platný hlas. Opět je jen nutné si dát pozor, aby počet křížků nepřesáhl počet zastupitelů v naší obci, tedy 13.


4. varianta: platná varianta, ale…

Pokud dáte křížek volebnímu hnutí či straně, můžete si již vybírat jen z kandidátů, kteří kandidují za jiné volební uskupení. Pokud zaškrtnete kandidáty za uskupení, které jste již zaškrtli, hlas je platný, ale na křížky u kandidátů se nepřihlíží.


Neplatné varianty

Neplatnou variantou je, když na hlasovacím lístku zaškrtnete více kandidátů, než má zastupitelstvo, případně zaškrtnete uskupení a více kandidátů, než má zastupitelstvo, tedy 13. V tomto případě je neplatný hlas, protože je zde 15 křížků a v naší obci je jen 13 zastupitelů


Neplatnou variantou je také, pokud zaškrtnete názvy dvou volebních uskupení. Je možné zakřížkovat jen jedno uskupení. 


Neplatnou variantou samozřejmě je, když odevzdáte prázdný hlasovací lístek.

Pro platnost hlasu je nutné křížkovat. Nekroužkujte, nefajfkujte. Lístek je nutné vložit do správné obálky, kterou dostanete při vstupu do místnosti, jako v kterýchkoliv jiných volbách.

Jednoduchý simulátor, který vám řekne, jestli vaše varianta je platná si můžete vyzkoušet zde: https://volby.rovnou.cz/

Napsat komentář