Komunální volby 2022 ve Stříbrné Skalici aneb šance na změnu umírá poslední…

Připravil jsem hlasovací návod pro ty, kteří letos ke komunálním volbám ve Stříbrné Skalici půjdou, i pro ty, kteří by z rozličných důvodů jít nechtěli…

Pravidla pro volby do zastupitelstev obcí

  • Volič může dát hlas nejvýše tolika kandidátům, kolik členů zastupitelstva je v dané obci voleno. Na Stříbrnoskalicku tedy 13.
  • Hlas pro kandidáta je v první řadě hlasem pro jeho stranu. Celkový počet hlasů, který strana dostane, představuje součet hlasů pro její jednotlivé kandidáty.
  • Je možné označit pouze oblíbené kandidáty napříč stranami bez hlasování pro konkrétní stranu. To bych doporučil těm, kteří si nejsou jisti, že lídři kandidátek budou dělat, případně dělají, svou práci pro obec nezištně…
  • Pokud volič označí pouze kandidátní listinu strany, hlas dostane všech 13 kandidátů.
  • Pokud volič označí jednu stranu a také kandidáty z  druhé strany, tito kandidáti dostanou hlas přednostně. Zbylé hlasy připadnou kandidátům strany, kterou označil celou, podle pořadí na kandidátce. Doporučil bych tedy kroužkovat jen kandidáty a ne celé strany! Pokud si nedokážete z nabídky stran vybrat všech 13 kandidátů, nevadí, označte jen ty, kterým věříte. 
  • Pokud označíte větší počet kandidátů (14 a více), než má třináctičlenné zastupitelstvo, hlas bude neplatný.

Nejprve se zjišťuje, které kandidující strany postupují do procesu rozdělování mandátů. Celkový počet platných hlasů se dělí počtem členů voleného zastupitelstva. V roce 2018 to u nás bylo 8.102 hlasů. Volilo 677 občanů z 1.091, tedy 62%. Každý občan má 13 hlasů, takže z 8.801 hlasů jich bylo uplatněno 8.102.

Výsledky komunálních voleb na Stříbrnoskalicku v roce 2018

Letos kandidují jen dvě strany, Komunisti se starostou Šmiedem v čele a Patrioti s panem Valentou (kandidátky zde) a nehrozí tedy, že by jedna z nich nepřekročila 5% hranici nutnou pro vstup do zastupitelstva.

Cesta kandidáta do zastupitelstva

Mandáty se v rámci strany přidělí kandidátům podle pořadí na listině. Je však možné z nižších pozic přeskočit výše postavené. Hlasy pro kandidáty tady ale fungují jinak než kroužkování ve sněmovních a krajských volbách.

Celkový počet hlasů pro stranu se dělí jejím počtem kandidátů, u našich dvou tedy třinácti. Z celé části tohoto podílu se vypočítá 110 %. V roce 2018 se takhle podařilo panu Škardovi ze čtvrtého místa poskočit na druhé před Josefa Havlíka, který získal na druhém místě kandidátky jen o 6 hlasů méně!

Posun pana Škardy ze čtvrtého místa na druhé.

Pokud některý kandidát získá více hlasů, než je těchto 110 %, posouvá se na první místo. Pokud je jich více, seřadí se podle počtu svých hlasů. Při rovnosti rozhoduje původní pořadí na listině. Nestačí mít nejvíce hlasů ze všech, pro posun potřebuje kandidát výrazněji převyšovat průměr celé jeho strany.

Z výše popsaného vyplývá jediné. Vy, kdo nevíte, které zlo je v letošních volbách menší a koho tedy volit a chcete proto letošní volby vynechat, pojďte a vykroužkujte do zastupitelstva obce ty, kterým věříte.

Pojďte do toho, šance umírá poslední!!!