Rubrika Historie

Jevany – rok 1562

Majitelé usedlostí ve vesnici Jevany okolo poloviny 16. století – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy z roku 1562. Ves Jevany Havel mlynář, kterýž vesničky rychtářem jest, drží rychtu svobodnou s 1 lánem roli, z kteréž nic neplatí, než ta povinost na té rychtě jest, že…

Poslední uhlíři na Černokostelecku

Poslední uhlíř působil na Černokostelecku na konci 50. let 20. století. Byl  jím Rudolf Pác ze Zvánovic čp. 16, který vyráběl dřevěné uhlí milířením. Tehdy mu bylo 75 let. Otec Rudolfa Páce měl milíř ve Zvánovicích nejdříve v trati „U Krčmářových“, asi v r. 1895…

Český Šternberk v díle Augusta Sedláčka

Výňatek z díla Augusta Sedláčka – Hrady, zámky a tvrze království Českého ŠTERNBERK HRAD Sázavská údolí známa jsou pro svou půvabnost a od milovníků krásných krajin často se navštěvují. Kromě Rataj snad po celém Posázaví není tak půvabného místa, jako je…

Restaurace Propast – nové poznatky

V poslední době se mi do rukou dostaly dva dokumenty, které přinášejí informace o době výstavby restaurace Propast v Hradci u Stříbrné Skalice. Knihovní vložka Prvním dokumentem byla knihovní vložka pozemkové knihy k domu č.p. 26 (restaurace) v Hradci, kde jsou na listu B…

Za uhlím

Naše hlasy, ročník XX., rok 1900, číslo 39+40, 30. září a 7 října, autor: patrně J. Miškovský, redaktor Posud jsme přinášeli zprávy o uhelném kutání v naší krajině dle ústního podání, tentokráte čerpáme data ze spisu vědeckého dr. Bedřicha Katzera: Příspěvky ku poznání…

Sto let od rekvizice kostelnostřimelických zvonů

Podle ondřejovské farní kroniky to bylo 17. listopadu 2016 přesně sto let ode dne, kdy byly státem zabaveny zvony z kostela sv. Martina v Kostelních Střimelicích. Rekvizice v 1. světové válce Rekvizice pro účely zbrojního průmyslu proběhly za první světové války v několika vlnách a padly…

Historie Kostelce n. Č. l. z pera Augusta Sedláčka

Výňatek z díla Augusta Sedláčka – Hrady, zámky a tvrze království Českého Kostelec n. Č. L. – Hrad. Jak jméno svědčí, byl Kostelec prvotně opevněním kostelním. Staří Čechové říkali chrámu s hrubou věží k obraně způsobilou a hradbou obehnanému kostelec podle lat. castellum…

Konojedy – rok 1677

Ves Konojedy v roce 1677 – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy Ves Konojedy k staré pertinenci Smiřické a k rychtě Vyžlovské roli žitné a ovesné Jan Prokop – grunt, 1 lán Ondřej Provazník – chalupa, 1/2 lánu (tužkou – Václav-Martin Hlaváček)…