Mlýn Hačka

Naproti Hradci v staré době bylo opevněné místo a později tvrz Hačky. Z majetku knížat českých dostaly se Hačky Cimburkům a od nich r. 1321 klášteru svatojiřskému v Praze s částí Střimelic a Zvánovic. Z majetku klášterního za nemnoho let přešly Hačky do rukou pražského měšťana, kožišníka Stacha a tehdy byla tu tvrz…