Každý rok se můžete v rámci akce Čistá řeka Sázava zapojit do úklidu Jevanského potoka. V součinnosti s Posázavím o.p.s. tuto akci organizuje spolek Život v Hradci a okolí.mapa

Spolu s obcemi Stříbrná Skalice, Jevany a Vyžlovka čistíme celý tok potoka a nevynecháme ani škarpy přilehlých silnic, kde se za rok nashromáždí mnoho odpadu.

V roce 2016 se akce uskutečnila v neděli 10. dubna.

Čistilo se na pěti úsecích (viz mapka): náš spolek (1-3) a obce Stříbrná Skalice, Jevany a Vyžlovka (po 1).

Po skončení čištění (cca po 15. hodině) bylo v Hradci pro dobrovolníky připraveno drobné pohoštění s opékáním.

Věříme tedy, že se příště do této akce zapojíte. Pro bližší informace pište: evzen@zivot-v-hradci.cz.