Projekt Zahrada Hradec navazuje na před třemi lety započaté aktivity spolku Život v Hradci a okolí, o.s. v Hradci u Stříbrné Skalice, kterými se snažíme aktivizovat místní mládež společně s jejich rodiči. Vybudováním a údržbou, v současné době značně zanedbaného obecního pozemku ve středu obce, chceme přispět k dalšímu začleňování místních do našich aktivit. Zapojením dětí do soutěže o největší vypěstovanou dýni, vrcholící na podzim dýňovou slavností kláním rodičů o nejlepší dýňový pokrm, chceme rozvíjet jejich sounáležitost s místem, ve kterém vyrůstají. Vedlejším žádoucím efektem pak bude uvedení daného prostoru do stavu, ve kterém se nacházel v době před 50 a více lety. Více na www.zahradec.cz.