Pravidelně od jara roku 2013, v intervalu jaro-podzim, pořádáme naučné vycházky po Stříbrnoskalicku.

Uskutečnili se již tyto:

  1. Po stopách pravěkého osídlení Posázaví
  2. Stříbrná Skalice – zlaté Střimelice – vycházka po důlních dílech
  3. Panská sídla Stříbrnoskalicka
  4. Vodní díla na Jevanském potoce I – úsek Jevany – Hradec
  5. Vodní díla na Jevanském potoce II – úsek Stříbrná Skalice – Hradec
  6. Zaniklé vesnice na Stříbrnoskalicku