Dřevo – vzorník

V nedávné době se mi do rukou dostala knížka Dřevo – historický lexikon od Jana Němce, do které autor mimo jiné zakomponoval již v roce 1939 vydanou publikaci Dřeva, se vzorníky dřev na 40 obrazových tabulích. Na každé z těchto tabulí jsou vyobrazeny tři řezy (tangentiální, transversální, radiální) daným dřevem (viz obrázek z www.vscht.cz)

rezy-drevem-zdroj-www_vscht_cza popsány jeho jednotlivé vlastnosti (tvářnost a makroskopický sloh, objemová váha, množství šťávy, vláhojevnost, pružnost a pevnost, tvrdost, štípatelnost, trvanlivost, výhřevnost).

Pro snazší dohledatelnost každého jednotlivého dřeva, jsem vytvořil následující seznam s odkazy nejprve na celou tabulku a následně odkaz na přiblížený popis dřeva uvedený v této tabulce.

babyka tabulka popis
borovice černá tabulka popis
borovice hedvábná vejmutovka tabulka popis
borovice obecná sosna tabulka popis
břek, břekyně tabulka popis
bříza obecná bílá tabulka popis
buk lesní tabulka popis
cypřiš pravý tabulka popis
dub letní křemelák tabulka popis
dub zimní drnák tabulka popis
habr obecný tabulka popis
hrušeň obecná tabulka popis
jabloň obecná tabulka popis
jalovec obecný tabulka popis
jasan ztepilý tabulka popis
javor mléčný tabulka popis
jedle bělokorá tabulka popis
jilm polní tabulka popis
jírovec, maďal, kaštan koňský tabulka popis
jíva rokyta tabulka popis
kaštan jedlý tabulka popis
klen tabulka popis
limba tabulka popis
lípa malolistá tabulka popis
líska turecká tabulka popis
meruňka tabulka popis
modřín evropský tabulka popis
moruše černá tabulka popis
muk obecný – mukyně tabulka popis
oliva evropská tabulka popis
olše černá lepkavá tabulka popis
ořešák vlašský tabulka popis
osika tabulka popis
pajasan žláznatý tabulka popis
platan západní tabulka popis
smrk obecný tabulka popis
švestka tabulka popis
tis tabulka popis
třešeň tabulka popis
trnovník akát tabulka popis

Autor článku: Jakub Hlavatý


Štítky: