Jakub Hlavatý

Jakub Hlavatý, nar. 16. 10. 1975 v Jičíně

– dosažené vzdělání – 1989 – 1994 – SPŠE v Ječné ulici

od roku 1997 zaměstnán v archeologii

– pracovní zařazení – dokumentátor, geodet a grafik

  • Geodetické zaměřování na archeologických výzkumech a stavebně-historických průzkumech
  • Fotogrammetrie archeologických situací a stavebních konstrukcí
  • Fotografická a kresebná dokumentace na archeologických výzkumech NPÚ od roku 1997
  • Fotografická dokumentace movitých archeologických nálezů do nálezových zpráv i pro publikační účely
  • Digitalizace terénní dokumentace do grafické podoby ve formátech *.dgn, *.dwg, *.psd, *.tiff atd.
  • Tvorba vývojových diagramů v programech ArchEd a Stratify
  • Příprava dat a kompletace nálezových zpráv a jejich příloh
  • Tvorba plánů a map pro publikační a výstavní účely.

email: kubahlavaty@gmail.com

telefon: +420 724 131 332