Rubrika Historie

Kostelní Střimelice – rok 1677

Majitelé usedlostí v Kostelních Střimelicích v roce 1677 – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy Ves Třimelice Kostelní – k staré pertinenci Smiřické a k rychtě Vyžlovské – roli žitné a ovesné Jan Hlaváček – grunt, 2 lány Martin Stoklasa – grunt, 1 lán…

Cukmantl – rok 1562

Majitelé usedlostí ve vesnici Cukmantl (i Kamenná Lhota) okolo poloviny 16. století – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy z roku 1562. Po třicetileté válce uváděna jako pustá. Ves Cukmantl Václav Pecolt – rychtář, rychta svobodná, nic neplatí Matěj Tatěk – ½…

Jevany – rok 1677

Majitelé usedlostí v Jevanech v roce 1677 – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy Ves Jevany – k staré pertinenci Smiřické a k rychtě Vyžlovské – roli žitné a ovesné Jiřík Němec – chalupa-pustá, 1/2 lánu Eva Nádvorníková – grunt-pustý, 1 lán Jakub Hedrlín…

Černé Voděrady – rok 1562

Majitelé usedlostí v Černých Voděradech (dříve jen Voděradech) okolo poloviny 16. století – urbář Velkostatku Kostelec nad Černými lesy z roku 1562 Douša rychtář – rychtář, rychta svobodná s 1 lánem, nic neplatí (Pačes) Pavel Pavlásek – 5/4 lánu Vacek, šafářů syn – 3…

Tvrz a mlýn Hačka – historická data

Lokalita Hačka (též Hačky, Háčky) se nachází v údolí Jevanského potoka v těsné blízkosti obce Hradec, ale katastrálně patří k obci Černé Voděrady, vzdálené 2,3 kilometru severozápadním směrem. Její název vznikl ze staročeského slova hátě, hatě – otepi, klestí či kulatiny vyskládané přes bažinatý terén, který zde bylo nutné…

Vražda na sklonku I. světové války ve Stříbrné Skalici

Na konci I. světové války byl na stříbrnoskalickém katastru zastřelen 27letý hajný Václav Houžvička, který ve zdraví přečkal boje na dvou válečných frontách, lesní službu v domovině, již nikoliv. Místní obyvatele značně vzrušovalo, že pachatelé tohoto těžkého zločinu nebyli zprvu odsouzeni.…

Hrnčíři ve Stříbrné Skalici

Velice zajímavý článek z roku 1921 o stříbrnoskalické keramice a hrnčířích vyšel v periodiku Pod Lipany vycházejícím ve dvacátých letech 20. století (1921-1930) v Českém Brodě. Autor J. Honner zasazuje počátek novodobého skalického hrnčířství do druhé poloviny 18. století a přibližuje fungování hrnčířských dílen v obci…

Stříbrnoskalický vodovod

Pitnou kohoutkovou vodu z vodovodu má dnes téměř každá česká domácnost a považujeme to za samozřejmost, ale muselo jí hodně v řekách protéci, než jsme si ji tímto způsobem podmanili. Vodní zdroje Při hledání životního prostoru byla pro člověka vždy důležitá blízkost…

Pamětní kniha města Ondřejova

Ke konci roku 2015 jsem se na stránkách obce Ondřejov (Praha-východ) dozvěděl, že došlo ke zdigitalizování a uveřejnění Pamětní knihy města Ondřejova (v současnosti obec), založené prvním kronikářem, řídícím učitelem Janem Nepomukem Peškem roku 1892, kdy v Ondřejově starostoval Antonín Kratochvíl – ODKAZ…