Pamětní kniha města Ondřejova

Ke konci roku 2015 jsem se na stránkách obce Ondřejov (Praha-východ) dozvěděl, že došlo ke zdigitalizování a uveřejnění Pamětní knihy města Ondřejova (v současnosti obec), založené prvním kronikářem, řídícím učitelem Janem Nepomukem Peškem roku 1892, kdy v Ondřejově starostoval Antonín Kratochvíl – ODKAZ ZDE.

Události od roku 1892 do května 1945

V knize jsou zaznamenány události od roku 1892 do května 1945, v roce 1953 byly dodatečně doplněny záznamy z let 1945 až 1947. Kniha obsahuje nejen podrobný výčet událostí z příslušných let, ale i osobní a věcný rejstřík umožňující snazší vyhledávání. Následující léta, t.j. od roku 1945, jsou zachycena v nově založené Obecní kronice.

Nás stříbrnoskalické může jen mrzet, že se k podobnému kroku neuchýlili i zástupci naší obce, ač naskenovanými daty pamětních knih, vedených ve Stříbrné Skalici již od roku 1715 (!), léta disponují. Nechť je našim zástupcům tento záslužný počin ondřejovských příkladem.

Zkouška obchodu Skrýt