Stříbrnoskalicko letmo, nová skládačka nejen pro skalickou veřejnost

Na různých pultech, ať již informačních center, stánků, obchodů či restaurací na Stříbrnoskalicku (a nejen zde), se v brzké době objeví brožura (skládačka), která vznikla spoluprací spolku Život v Hradci a okolí, Martina Velety (firma DronSystem) a Jakuba Hlavatého.

Brožura dostala název Stříbrnoskalicko letmo. K fotografiím, pořízeným ve všech čtyřech obcích Stříbrnoskalicka (Stříbrná Skalice, Hradové Střimelice, Kostelní Střimelice a Hradec) pomocí dronu (bezpilotního letounu), je připojen krátký text věnovaný historii zobrazených lokalit (viz níže).

Nápad vydat skládačku se zrodil v polovině října 2017 a je dobře, že se ji podařilo vydat do konce roku. Její pořízení bylo financováno z prostředků, které obdržel spolek Život v Hradci a okolí z grantového programu obce Stříbrná Skalice.


Stříbrnoskalicko letmo

Stříbrná Skalice – kostel sv. Jana Nepomuckého a centrum obce

Kostel byl vystavěn v letech 1730 až 1733 z rozvaliny středověkého hradu na návrší jižně od náměstí. První písemná zmínka o hradu pochází z počátku 15. století, kdy byl obležen a dobyt vojskem krále Zikmunda.


Kostel sv. Jakuba Většího v Rovné

Románský kostel, vybudovaný z nučického červeného pískovce, svým pojetím nijak nevybočuje z řady ve 12. století budovaných venkovských kostelů, avšak vyčnívá svými unikátními románskými nástěnnými malbami. 


Vrch Čapík a údolí řeky Sázavy

Na severním svahu Čapíku, v poloze Na homolích, byly nalezeny kamenné broušené nástroje z období zemědělského pravěku.


Kamenolom na Marjánce

Těžební činnost má na Stříbrnoskalicku dlouhou historii, nepřímé doklady o dobývání jsou zde zaznamenány již v neolitu. V místě současného lomu by v budoucnu mělo vzniknout přírodní koupaliště.


Hruškov – mlýn a rybník

První zpráva o mlýnu pochází z roku 1526, kdy se nazýval Mníšek, stejně jako přilehlý rybník.  Od poloviny 16. až do 19. století se mlýnu říkalo Růžkovský, podle mlynáře Růžka, který zde v 16. století hospodařil.


Hradové Střimelice

Ves Střimelice se poprvé připomíná v roce 1320, kdy ji Bernard z Cimburka prodal Kunhutě, abatyši kláštera sv. Jiří na Pražském hradě.  V roce 1359 ji od kláštera i s hradem získává Jan Střimelička, který na hradě vybudoval kapli.


Kostelní Střimelice

Písemné zprávy dokládají existenci Střimelic od roku 1320. Již tehdy zde stál kostel sv. Martina.


Kostel sv. Martina

Původní, snad raně gotickou podobu neznáme. Současný presbytář, který je nejstarší dochovanou částí kostela, vznikl až při vrcholně gotické přestavbě kolem roku 1380.


Hradec

O Hradci se z písemných pramenů dozvídáme až na konci 14. století, kdy zde hospodařili Jan Čista a Velk řečený Rubáš, trvalé osídlení je zde však doloženo již v raném středověku.


Usedlost č.p. 1 v Hradci

Archeologické nálezy dokládají existenci usedlosti před polovinou 16. století, avšak v písemných pramenech se objevuje až na počátku 17. století v prvním urbáři velkostatku Komorní Hrádek.


Propast

První písemná zmínka o propastském mlýnu pochází z roku 1412, kdy Jan ze Střimelic (Hradových), řečený Strýc, prodal Zdislavovi, faráři kostela v Kostelních Střimelicích, mlýn řečený Propast za 20 kop grošů.