Rubrika Hradec

Restaurace Propast – nové poznatky

V poslední době se mi do rukou dostaly dva dokumenty, které přinášejí informace o době výstavby restaurace Propast v Hradci u Stříbrné Skalice. Knihovní vložka Prvním dokumentem byla knihovní vložka pozemkové knihy k domu č.p. 26 (restaurace) v Hradci, kde jsou…

Propast. Nové informace o minulosti známé lokality

Lokalita Propast se nachází v jihovýchodním cípu okresu Praha východ, na katastru obce [tooltip content=“článek o historie obce“ gravity=“n“ fade=“0″]Hradec u Stříbrné Skalice[ Ke svému názvu přišla pravděpodobně díky přírodní depresi v pískovcovém podloží, vyplněné vodami stejnojmenného rybníka. Rozlohou téměř…

Jak se Janovských propastský mlýn stal Šaldovským

Ve středu dne 30. května roku 1806 byl na někdejším sídle panství Komorním Hrádku, tehdy již v držení rodu Khevenmüllerů, uzavřen kontrakt mezi manžely Šaldovskými, Václavem a Magdalénou z Ondřejova a Karlem Janovským, mlynářem propastským v Hradci u Stříbrné Skalice.…

Hačecké rybníky u Hradce

V severním předpolí obce Hradec se nacházejí pozůstatky tří zaniklých tzv. hačeckých rybníků, po kterých se dochovaly místy až pět metrů vysoké hráze, od 30. let 20. století protnuté silnicí od Jevan. Rybníky na Jevanském potoce, a nejen na něm,…

Nový jez u Propasti

Na konci roku 2012 byl obnoven propastskému rybníku náhon vody z Jevanského potoka. Stavba jezu měla být původně realizována v době trvání projektu „Vodní nádrž Propast“ v letech 2010 až 2011 (více zde) spolufinancovaného Evropskou unií, ale po nesčíslných peripetiích…