Architektonická soutěž na navrácení původního významu náměstí v Kostelci n. Č. l.

Vyhlášení výsledků zde.Na stránkách města Kostelec n. Č. l. se v současné době můžete dozvědět následující: Město Kostelec n. Č. l. vyhlašuje projektovou, architektonickou, veřejnou anonymní, jednokolovou soutěž.

Předmětem soutěže je získání projektu, který umožní navrácení původního významu nejdůležitějšímu veřejnému prostoru ve městě. Účelem a posláním soutěže je nalezení optimálního řešení obnovy náměstí a jeho oživení. Město preferuje ekonomicky střízlivá řešení. Nalezení architekta, který bude dlouhodobě spolupracovat při realizaci projektu a zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením stavby do užívání v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 odst. 6 Zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Do jednacího řízení bez uveřejnění budou vyzváni všichni ocenění účastníci.

namesti-web-01Kostelec navštěvuji od doby, kdy jsem se přiženil do nedalekých Penčic a následně přestěhoval do Hradce u Stříbrné Skalice a pravdou je, že současný vzhled náměstí na mě nikdy nepůsobil hostinným a uceleným dojmem. Jednoduše přijet, nakoupit co je potřeba a jet. Chápu a podporuji tedy záměr města něco s tímto stavem udělat. Bude zajímavé sledovat, jak se jednotlivé ateliéry vypořádají s doporučeními na zachování některých hodnotných stávajících dřevin a jejich doplněním. Šlechetná je rovněž iniciativa pana V. J. Mrvíka na znovuinstalování mariánského sloupu nesmyslně odstraněného na konci 19. století.

zdroj: www.kostelecncl.cz

Jakub Hlavatý