Vycházka Stříbrná Skalice-zlaté Střimelice se vydařila

Minulou sobotu 19. října 2013 jsme s Jirkou Bernatem uspořádali v pořadí druhou naučnou vycházku s názvem Stříbrná Skalice-zlaté Střimelice. Tentokrát jsme si vytkli za cíl, provést zájemce téměř zapomenutou historii dolování na stříbrnoskalicku. Archivní prameny k tomuto tématu nám přiblížil Vojtěch Vaněk z Okresního archivu v Kutné Hoře a o archeologických dokladech těžby i jiných zajímavostech (třeba o dobývání hradu ve Skalici) nám pak s obdivuhodnou výdrží a erudicí po celou cestu vyprávěl právě Jirka Bernat z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech.

!!!Fotografie z vycházky zde!!!

foto Jakub Hlavatý

Účelem tohoto článku však není popis jednotlivých důlních děl, která jsme cestou ze Stříbrné Skalice přes Hradové a Kostelní Střimelice, Havírnu až do Hradce u Stříbrné Skalice navštívili, ale informace o tom, že zájem o takovéto akce v našem okolí je, a že má smysl je pořádat. Důkazem nám je počet výletníků všeho věku, kteří s námi, i díky krásnému počasí, zdolali tuto přes deset kilometrů dlouhou trasu, na jejímž konci v Hradci u krámku Daniely Mrázkové jsme měli jako bonus i pro ty, kteří nemohli z jakéhokoli důvodu výlet absolvovat, připravenou prezentaci shrnující naše putování.

Na závěr musím ještě Jirkovi a Vojtovi poděkovat za jejich čas a vůli účastnit se podobných akcí a zároveň si přát, aby naše další, tentokrát jarní vycházka byla podobně úspěšná.

Jakub Hlavatý