Vycházka – Vodní díla na Jevanském potoce

Na sobotu 2. května 2015 pro Vás spolek Život v Hradci a okolí připravil druhou část naučné vycházky po vodních dílech na Jevanském potoce.

mapa-vodni-dila-2-webZačíná se ve 12.30 přednáškou v Informačním centru ve Stříbrné Skalici, odkud se zhruba okolo 13.00 vyrazí na vycházku dlouhou pět kilometrů přes mlýn v Podhrádí, mlýn Nouzov, Hruškovsý mlýn, mlýn Propast v Hradci až k mlýnu na Hačce (viz mapka).

Vycházkou provedou:

Evžen Zeman – vodohospodářské reálie
Jiří Bernat – historické a archeologické souvislosti
Jakub Hlavatý – archivní průzkum a pořadatel


Co Vás čeká:

  • Přednáška historická a vodohospodářská v Informačním centru na náměstí ve Stříbrné Skalici

Po cestě:

  • Mlýn v Podhrádí
  • Mlýn a rybník Nouzov – replika vodního kola
  • Zaniklý rybník Žďár
  • Hruškovský mlýn, dříve Růžkovský – archivní prameny
  • Propastský mlýn – nejstarší zmínka již z počátku 15. století, staré fotografie
  • Informace o dvou (!) rybnících na Propasti a dalších částech rybniční soustavy na dolním toku Jevanského potoka
  • Hačecký mlýn – patrně vybudován v místě někdejší tvrze