Pamětní kniha města Ondřejova

Ke konci roku 2015 jsem se na stránkách obce Ondřejov (Praha-východ) dozvěděl, že došlo ke zdigitalizování a uveřejnění Pamětní knihy města Ondřejova (v současnosti obec), založené prvním kronikářem, řídícím učitelem Janem Nepomukem Peškem roku 1892, kdy v Ondřejově starostoval Antonín Kratochvíl – ODKAZ ZDE.

Události od roku 1892 do května 1945

V knize jsou zaznamenány události od roku 1892 do května 1945, v roce 1953 byly dodatečně doplněny záznamy z let 1945 až 1947. Kniha obsahuje nejen podrobný výčet událostí z příslušných let, ale i osobní a věcný rejstřík umožňující snazší vyhledávání. Následující léta, t.j. od roku 1945, jsou zachycena v nově založené Obecní kronice.

Nás stříbrnoskalické může jen mrzet, že se k podobnému kroku neuchýlili i zástupci naší obce, ač naskenovanými daty pamětních knih, vedených ve Stříbrné Skalici již od roku 1715 (!), léta disponují. Nechť je našim zástupcům tento záslužný počin ondřejovských příkladem.