Vojtěch Vaněk

Vojtěch Vaněk

Vojtěch Vaněk, nar. 1976, e-mail: vojtech.vanek@soapraha.cz. Vystudoval obory historie, archivnictví a pomocné vědy historické na FFUK v Praze. Od roku 2002 pracuje jako archivář v Kutné Hoře.

Sto let od rekvizice kostelnostřimelických zvonů

Podle ondřejovské farní kroniky to bylo 17. listopadu 2016 přesně sto let ode dne, kdy byly státem zabaveny zvony z kostela sv. Martina v Kostelních Střimelicích. Rekvizice v 1. světové válce Rekvizice pro účely zbrojního průmyslu proběhly za první světové války v několika…

Známý – neznámý malíř Josef Procházka

V roce 2011 uspořádala galerie Goltzova tvrz v Golčově Jeníkově výstavu z díla Josefa Procházky, jehož jméno pravděpodobně znají také někteří obyvatelé Stříbrné Skalice. V roce 2014 na ni navázala další výstava v Galerii 427 v Čáslavi. Protože obě tyto akce proběhly bez větší odezvy…