Rubrika Stříbrná Skalice

Lom ve Stříbrné Skalici

Lom ve Stříbrné Skalici leží v oblasti Středočeské pahorkatiny a patří do geomorfologického celku Benešovská pahorkatina. Těženy jsou zde horniny krystalinika tzv. amfibolický křemenný diorit. Nejstarší písemná zmínka o důlní činnosti na stříbrnoskalicku pochází z roku 1536, kdy král Ferdinand…

Stříbrnoskalický vodovod

Pitnou kohoutkovou vodu z vodovodu má dnes téměř každá česká domácnost a považujeme to za samozřejmost, ale muselo jí hodně v řekách protéci, než jsme si ji tímto způsobem podmanili. Vodní zdroje Při hledání životního prostoru byla pro člověka vždy…