Štítek památky

Hačecké rybníky u Hradce

V severním předpolí obce Hradec se nacházejí pozůstatky tří zaniklých tzv. hačeckých rybníků, po kterých se dochovaly místy až pět metrů vysoké hráze, od 30. let 20. století protnuté silnicí od Jevan. Rybníky na Jevanském potoce, a nejen na něm,…

Kříž na skále nad řekou Sázavou

Při nedávné archeologické vycházce (více zde) jsme u jedné eneolitické lokality navštívili vyhlídku s křížem. Z vyprávění naší sousedky jsem věděl, že se zde měli zřítit ze skály novomanželé v kočáře. Text umístěný na stromě před vyhlídkou tuto tragédii ještě…

Archeologická vycházka Posázavím

Archeologická vycházka Po stopách pravěkého osídlení Posázaví, kterou v sobotu 13. dubna 2013 uspořádala občanská sdružení Život v Hradci a okolí a Občanské sdružení pro ochranu přírody, krajiny a rozvoj zdravého kulturně společenského života stříbrnoskalicka, přilákala nepřeberné (na začátku bylo…

Minulost zaniklé osady Přibyslavice

Zajímavou součástí historie jsou příběhy zaniklých vesnic. Příběhy většinou zkrácené a zkroucené během času, přesto však vábící svým zahaleným tajemstvím. Jeden takový příběh nám přináší zaniklá osada Přibyslavice ležící zhruba dva kilometry severně od Stříbrné Skalice. Torza staveb Do současnosti…

Čejchanův hrádek u Komorního Hrádku

Přes počáteční komplikace, způsobené obsazením Komorního Hrádku vojenským školícím střediskem, jsem se díky laskavosti hlídače (vysloužilý voják) dostal k Čejchanovu hrádku (dědeček dnešního zámku, více zde – www.hrady.cz)  brankou v plotu ohraničujícího vojenský areál a nemusel ho tak zdlouhavě obcházet.…

Hrad Zlenice

Nejdochovalejší a zároveň nejdostupnější zříceninou v někdejším komorohrádeckém panství je bývalý hrad Zlenice. Dostanete se k němu pohodlně podél řeky Sázavy od Čtyřkol po turisticky značené cestě. Nebo přívozem od Zlenic. Případně od Senohrab. Ale v žádném případě neminete příjemnou…

Dobývání Dubé (Staré)

Je jaksi pravidlem, že hrady v našich končinách jsou nedobytné (vpravdě nebývaly). Podívejme se na Komorní Hrádek, kam smrtelník, nejedná-li se o nějakou výjimečnou událost (den otevřených dveří apod.), nemá šanci se pro vojenskou posádku dostat. Pak na hrad v…