Štítek památky

Sušárna ovoce v Hradci u usedlosti č.p. 1

Další otázka zodpovězena. Při shromažďování údajů pro přednášku o hostincích na Střbrnoskalicku (více zde) jsem při pročítání katastrálních knihovních vložek s údaji o někdejších majitelích dotčených objektů narazil na údaj, který ozřejmil jednu z nevyřešených otázek, týkající se naší usedlosti č.p.…

Flokárna na Jevanském potoce

V tajuplném Penčickém údolí u břehu Jevanského potoka se nacházejí rozvaliny bývalé flokárny, vybudované po polovině 19. století a zaniklé na jeho sklonku. Výroba dřevěných obuvnických kolíčků Tato někdejší výrobna dřevěných obuvnických kolíčků, floků, se nacházela zhruba kilometr od Jevan,…

Kulturní památky na Stříbrnoskalicku

Na mapě níže naleznete polohu pěti kulturních památek na Stříbrnoskalicku. Podrobnější informace o nich naleznete při rozkliknutí odkazu uvedeného u každé památky v mapě, nebo pod mapou. Budete přesměrováni na Památkový katalog vytvořený Národním památkovým ústavem, kde si můžete dohledat…

Mohyly u Mělníka

Necelé dva kilometry severně od centra města Sázavy, nedaleko vrchu Strážiště v blízkosti rozcestí turistických tras Na Trojici, se nachází archeologická lokalita – mohyly u Mělníka. Ve dvou řadách se zde nachází skupina 14 mohyl, tvořící tzv. mohylník, další vyvýšeniny se pak nacházejí…

Zmizelé Českobrodsko

Když v minulém roce připravil spolek Život v Hradci a okolí ve spolupráci se stříbrnoskalickým občanským sdružením a obecním multifunkčním centrem na náměstí ve Stříbrné Skalici výstavu Proměny Stříbrnoskalicka, kterou navštívily dvě stovky lidí, ozvaly se hned hlasy, zaznamenané i v návštěvní knize,…