Fara ve Stříbrné Skalici

Bývalá fara č.p. 1 ve Stříbrné Skalici se nachází na rohu ulic Pražská a Pod Farou. Byla vystavěna za Marie Terezie Savojské v roce 1754 a je jednou z nejstarších dochovaných staveb v obci.

Subtitle for This Block

Title for This Block

Text for This Block

V jižním křídle vlevo se do průjezdu fary vcházelo portálem s ozdobně tesaným ostěním z červeného pískovce. Stodola, zbořená v sedmdesátých letech 20. století, se nacházela v Pražské ulici (na snímku vpravo), v místě dnešního malého parkoviště. Mezi farou a stodolou si všimněte klenuté vjezdové brány.