Rubrika Penčice

Popis penčického mlýna v díle Marie Strettiové

V knížce Marie Strettiové (*22.8.1876 – †4.1.1953) O starých časech a dobrých lidech vydané roku 1940 je, kromě jiných míst na Černokostelecku, které malá Marie, pravnučka Josefa Jungmanna, v poslední čtvrtině 19. století navštěvovala se svojí matkou, i poměrně zajímavý…

Nález dýmky v Penčicích

Dýmka z Penčic.

V roce 2005 našla moje žena na břehu penčického rybníčka v místech zaniklého mlýna, zmiňovaného v archivních pramenech již na konci 15. století, tuhle dýmku (více zde). Kontaktoval jsem proto Martina Vyšohlída, kterého znám z archeologických výzkumů a vím, že…

Penčice

Dnes, na počátku jednadvacátého století, pojmenování Penčice přísluší hájovně, přilehlému hospodářskému stavení, pozemku se zahradou s ovocnými stromy, lískami, smrčky a keři. K hájovně ze severu a ze západu přiléhají neveliké louky protnuté kolem hájovny probíhající silnicí do Jevan (případně…

Archeologické sběry v Penčicích

Z důvodu úhynu velkého množství ryb a následného zápachu (tuhá zima 2005-2006) došlo v Penčicích (okres Praha-východ; katastr Jevany) k vypuštění a vyčištění sádkového rybníka (jediného dodnes existujícího). Penčice (dnes již jen hájovna Školního lesního podniku) se nacházejí cca 2 km jižně od…