Proměny Stříbrnoskalicka: Hradec č.p. 1

Proměny Stříbrnoskalicka

foto, text: pohlednice/Jakub Hlavatý

[twenty20 img1=“22471″ img2=“22470″ offset=“0.5″]

Fotografie použitá na hradecké pohlednici ze třicátých let 20. století zachycuje od severovýchodu usedlost č.p. 1 v Hradci u Stříbrné Skalice. V dřevěném altánu v pravé části fotografie se nachází terasa s kuželnou, po níž se do současnosti zachovala jen mírná prohlubeň v omítce na severní stěně domu a kamenné základy odhalené při hloubení záhonů. Kuželky z té doby, objevené při úklidu hospodářských budov, jsou v současnosti využívány při akcích místního občanského sdružení.

Hradecké kuželky ze 30. let 20. století.