Mohyly u Mělníka

Necelé dva kilometry severně od centra města Sázavy, nedaleko vrchu Strážiště v blízkosti rozcestí turistických tras Na Trojici, se nachází archeologická lokalita – mohyly u Mělníka.

Ve dvou řadách se zde nachází skupina 14 mohyl, tvořící tzv. mohylník, další vyvýšeniny se pak nacházejí v jeho blízkém okolí. Ve 40. letech 20. století zde byly v době probíhajícího archeologického výzkumu v sázavském klášteře Ivanem Borkovským prozkoumány 4 mohyly. Ve třech z nich byly nalezeny lidské kosterní pozůstatky, v jednom případě s pozůstatky vědérka, ze čtvrté mohyly byla kvůli vzrostlým stromům prozkoumána jen severní polovina, kde pohřeb nalezen nebyl.

Fakta:

  • mohyla: pahorek navršený v souvislosti s pohřbem,
  • mohylník: slovanský způsob pohřbívání do sdružených mohylových pohřebišť,
  • počet mohyl: 14 v mohylníku, dalších až 16 roztroušených v okolí,
  • rozměry mohyl: průměr 5 – 9 m, výška 0,5 – 1,6 m,
  • způsob pohřbení: kostry uložené na zádech, hlavou k západu (v jednom případě k východu),
  • výbava: ocílka, kování věder, železné zlomky,
  • datování: 2. polovina 9. století až počátek 10. století.

Zdroj: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Michal Lutovský; Archiv Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i.

mohyly-melnik