Archeologický poklad v Kostelních Střimelicích

Na konci června roku 2018 prováděl Jiří Bernat běžný archeologický dohled při výkopech pro vodovodní řady v Kostelních Střimelicích. Při kontrole stěn výkopů, kdy se prověřuje, zda nedošlo k porušení nějakých historicky cenných nálezů, objevil narušenou nálezovou situaci, která se moc často nevidí.

Nález plíšků z barevného kovu

Málo kdo má na takové situace citlivější oko než Jirka Bernat. V hromádce vypadající jako hromádka nazelenalého smetí či zaschlého listí trčící ze stěny výkopu rozpoznal velmi tenké a křehké plátky kovu. Jednalo se o poměrně velký soubor kusů měděnkou pokrytých plíšků s výseky po mincovních „střížcích“, kruhových polotvarech mincí. Ač jde jen o výrobní odpad, pro poznání zdejšího středověkého hornického a zpracovatelského areálu je velice vzácný.

Střížky

A co víc! Tři metry od místa nálezu plíšků byla z výkopu vyzvednuta hromádka již hotových kruhových střížků připravených k ražbě. Nález je předběžně datován do druhé poloviny 15. století a významně napovídá tomu, že se v místním hornickém revíru těžené rudy mohly zpracovávat až do finální podoby mincí.

Nález teď musí projít mnoha nákladnými analýzami a důkladně vyhodnotit se musí i nálezová situace. Poté vás budu informovat.

zdroj: https://www.cestyarcheologie.cz/