Model kříže mezi Hradovými Střimelicemi a Stříbrnou Skalicí

Zbytek kamenného kříže z poloviny 19. století.

Dodnes se dochoval pouze sokl z červeného nučického pískovce s reliéfy čtyř zemských patronů, nejzřetelněji je patrný pouze reliéf sv. Václava na jižní straně, částečně patrný je i reliéf sv. Vojtěcha na severní straně.