Rubrika Stříbrná Skalice

Papírový model kostela sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici

V druhé polovině roku 2017 byl Petrem Baldou (www.modely-vystrihovanky.cz) vydán papírový model kostela sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici – Rovné, jehož autorem je Ladislav Dousek. Tři listy s vystřihovánkou modelu kostela v měřítku 1:150 jsou uloženy v třídílné skládačce z kvalitního křídového papíru. V její vnitřní části…

Zikmundovy koule ve Stříbrné Skalici

Upomínkou na dávné dobývaní hradu Skalice, prvně zmíněného v roce 1403 při dobytí Zikmundovými vojsky, jsou nejen v areálu hradní zříceniny, ale i na různých místech ve Stříbrné Skalici nalezené hrubě opracované žulové balvany – prakové koule. Spory Václava IV. se Zikmundem K obléhání a…

Lom ve Stříbrné Skalici

Lom ve Stříbrné Skalici leží v oblasti Středočeské pahorkatiny a patří do geomorfologického celku Benešovská pahorkatina. Těženy jsou zde horniny krystalinika tzv. amfibolický křemenný diorit. Nejstarší písemná zmínka o důlní činnosti na stříbrnoskalicku pochází z roku 1536, kdy král Ferdinand I. odpovídal…

Hrnčíři ve Stříbrné Skalici

Velice zajímavý článek z roku 1921 o stříbrnoskalické keramice a hrnčířích vyšel v periodiku Pod Lipany vycházejícím ve dvacátých letech 20. století (1921-1930) v Českém Brodě. Autor J. Honner zasazuje počátek novodobého skalického hrnčířství do druhé poloviny 18. století a přibližuje fungování hrnčířských dílen v obci…