Rubrika Stříbrná Skalice

Hrad Skalice na náčrtu Jiřího Čížka z roku 1979

Zajímavým dokumentem o pozůstatcích hradu ve Stříbrné Skalici je náčrt vytvořený v roce 1979 panem Jiřím Čížkem, autorem turistického průvodce Hrady a zámky v Čechách (Olympia, 1986). Zmínka o zbytcích skalickém hradu se však do této publikace nedostala. [button-brown url=“https://www.hradec1.cz/2018/02/hrad-skalice/“ target=“_self“…

Lom ve Stříbrné Skalici

Lom ve Stříbrné Skalici leží v oblasti Středočeské pahorkatiny a patří do geomorfologického celku Benešovská pahorkatina. Těženy jsou zde horniny krystalinika tzv. amfibolický křemenný diorit. Nejstarší písemná zmínka o důlní činnosti na stříbrnoskalicku pochází z roku 1536, kdy král Ferdinand…

Stříbrnoskalický vodovod

Pitnou kohoutkovou vodu z vodovodu má dnes téměř každá česká domácnost a považujeme to za samozřejmost, ale muselo jí hodně v řekách protéci, než jsme si ji tímto způsobem podmanili. Vodní zdroje Při hledání životního prostoru byla pro člověka vždy…