Hrad Skalice na náčrtu Jiřího Čížka z roku 1979

Zajímavým dokumentem o pozůstatcích hradu ve Stříbrné Skalici je náčrt vytvořený v roce 1979 panem Jiřím Čížkem, autorem turistického průvodce Hrady a zámky v Čechách (Olympia, 1986). Zmínka o zbytcích skalickém hradu se však do této publikace nedostala.

Náčrt vytvořený v roce 1979 panem Jiřím Čížkem
Náčrt vytvořený v roce 1979 panem Jiřím Čížkem je uložený v archivu ARÚP pod číslem 4054/1.

[button-brown url=“https://www.hradec1.cz/2018/02/hrad-skalice/“ target=“_self“ position=“center“]Více o hradu Skalice zde[/button-brown]

Zeď s gotickým oknem?

Bod 4 – zeď s gotickým oknem?

Z tehdejšího pozorování pana Čížka stojí za zmínku především bod 4, zeď s gotickým oknem. Tato, z důvodu nepřístupnosti, dosud málo prozkoumaná část hradního komplexu zůstává výzvou pro další objevování.

Na leteckém snímku níže je žlutou šipkou označeno místo s předpokládaným gotickým oknem, které se může nacházet v pozůstatcích původního domu č.p. 50. Ten byl jednou z domkářských staveb, postavených od druhé poloviny 18. století právě na zbytcích vnějšího hradního opevnění.

Ortofotosnímek z roku 2015 (mapy.cz). Šipkou označeny pozůstatky domu č.p. 50.

V současné době na hradním návrší, kde byl ve 30. letech 18. století na zbytcích hradu vystavěn kostel sv. Jana Nepomuckého, registrujeme kromě základového zdiva okrouhlé hradní věže (bod 2), pouze z ní k západu a jihu vybíhající zdiva opevnění. Patrně torzo severní hradby je pak viditelné v zářezu cesty, přicházející na hradní návrší od severu.

Hradní příkop

O celkovém rozsahu opevnění a umístění dalších hradních budov zatím více nevíme. Z terénní konfigurace je však patrné, že opevnění hradu doplňoval po celém obvodu hradní příkop.

Při fotografování pohřebního průvodu z kostela sv. Jana Nepomuckého byla někdy na sklonku padesátých let 20. století mimoděk zachycena i podoba domu č.p. 50, krátce poté zbořeného. Dům byl jednou z domkářských staveb, které vznikaly od druhé poloviny 18. století na pozůstatcích vnějšího hradního opevnění, které jako výrazný terénní stupeň dosud obtáčejí vrcholek kopce s kostelem.

Závěrem

Terénní náčrt pana Čížka nám dává naději, že bádání o hradu Skalice ještě není úplně uzavřené. Podaří-li se, po dohodě s vlastníky bývalého domu č.p. 50, uskutečnit obhlídku torz v severozápadní části skalického návrší, můžeme zas o nějaký kousek poodhalit značně zastřenou podobu zdejšího hradního komplexu.