Posázaví

Posázaví je oblast v okolí řeky Sázavy. Její tok i okolí je hojně využíváno vodáky, cyklisty a pěšími turisty. Nachází se zde mnoho hradů, zámků a přírodních zajímavostí. Dolní a střední částí Posázaví prochází železniční trať tzv. Posázavského pacifiku, která překonává hlavně na dolním toku Sázavy mnohé terénní překážky.

Posázaví – spojení krásné přírody, historie a aktivního odpočinku. Tak lze specifikovat tuto jedinečnou část Středočeského kraje. Z hlediska turistické návštěvnosti je nejvíce exponovanou částí Posázaví námi pracovně rozlišovaná I. zóna – tedy oblast v těsné blízkosti řeky Sázavy. Ta je specificky zaměřena především na vodáckou turistiku a aktivní turistiku, částečně také pro poznávací turistiku. Oblastí především poznávací turistiky je II. zóna, a to jak s pohledu návštěvnosti památek, tak z hlediska možnosti poznávání přírody. Tato oblast také poskytuje další služby pro návštěvníky a je s řekou Sázavou bezprostředně propojena. III. zóna je oblastí bez těsné návaznosti na řeku Sázavu, přesto však plní doplňkovou funkci pro naši turistickou destinaci. Je zaměřena především na turistiku v přírodě.

zdroj: www.posazavi.com