Papírový model kostela sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici

V druhé polovině roku 2017 byl Petrem Baldou (www.modely-vystrihovanky.cz) vydán papírový model kostela sv. Jakuba Většího ve Stříbrné Skalici – Rovné, jehož autorem je Ladislav Dousek.

Tři listy s vystřihovánkou modelu kostela v měřítku 1:150 jsou uloženy v třídílné skládačce z kvalitního křídového papíru. V její vnitřní části je mezi devíti fotografiemi publikován poměrně obsáhlý text Luďka Beneše, věnující se historii i stavební podobě románského kostela.

Okrašlovací spolek není vydavatelem modelu

Je namístě zdůraznit, že Okrašlovací spolek Stříbrná Skalice uvedený v zápatí jedné ze stránek, který se o kostel již několik let z pověření sázavské farnosti stará a zvelebuje ho, není vydavatelem tohoto papírového modelu. O jeho vydání věděl a autorům poskytl pouze základní informace a materiály.


Autor, stavba a foto modelu: Ladislav Dousek, text: Luděk Beneš, foto: Ladislav Dousek, Petr Balda, Juan de Vojníkov, ŠJů, Wikimedia Commons. Vydání modelu: www.modely-vystrihovanky.cz, tisk: www.dukase.cz, 2017. Měřítko: 1:150. Počet vystřihovacích stran: 2,7. Rozměry stran: 170×230. Obtížnost: 3/5

Model můžete zakoupit jak na – www.modely-vystrihovanky.cz, tak i v Informačním centru ve Stříbrné Skalici.