Velké problémy malých obojživelníků – Akce čolek

Ve Stříbrné Skalici v podhradí se nachází panelové kluziště s dřevěnými mantinely. Jistě ho většina skalických zná. V zimě se tam bruslí a kromě milovníků zimních radovánek si ho oblíbili též místní obojživelníci.

Ideální místo k rozmnožování obojživelníků

Pohled na skalické kluziště, kde se na jaře drží voda

V jarních měsících, když sníh a led roztaje, se na kluzišti drží voda. Vodní plocha je poměrně mělká, když se do ní opře slunce, tak poměrně i prohřátá. Teplo akumulují i zatopené panely položené na ploše kluziště.

To je ideální místo pro rozmnožování zdejších obojživelníků, alespoň si to místní obojživelníci myslí. Stahují se ke kluzišti, aby zde přivedli na svět další obojživelnou generaci. Skokan hnědý zde klade svoje snůšky a pulci brzy rejdí a seškrabují řasy ze dna. Také čolci si toto místo oblíbili. Začátkem léta jsme pozorovali mnoho jedinců čolka obecného a samičku čolka horského.

Kluziště se však pro ně zároveň stalo pastí, protože koncem jara až léta vysychá. Pulci zahynou, larvy čolků také.

Necitlivé zásahy

Čolek obecný – samec v době páření (Skalické kluziště)

Bohužel, postupně různé drobné svépomocné úpravy v okolí, spočívající v zásazích do vodního režimu oblasti typu „to je ale ošklivá louže, zavezeme jí, aby tady nebylo mokro, tady v té strouze skoro nic neteče tak ji zasypeme, ať je tady rovinka a tady tu trubku rovnou zaslepíme“ apod., má za následek, že kluziště už je posledním místem v okolí, kam se obojživelníci vydávají rozmnožovat.

Kladné přijetí na obci

To bychom chtěli změnit. Na obci, které patří pozemek, jsme byli přijati s pochopením místostarostou Ing. Zbyškem Zelíkem.

Cílem našeho snažení je obnovit dvě zcela zarostlá, poslední malá místa, kde se drží voda, která už ale pro rozmnožování obojživelníků nejsou vhodná a spojit je do jedné tůně, která by umožnila další rozmnožování obojživelníků. Akce je plánována na podzim tohoto roku. Tak snad se vše vydaří.

Někdo může namítnout: „Nemáte nic lepšího na práci? Vždyť tam teče potok, tam se můžou rozmnožovat.“

Larvální stadium (pulec) skokana hnědého (Skalické kluziště)

V tekoucí vodě se však obojživelníci, bohužel, rozmnožovat nemohou.  Plíživé necitlivé zásahy do krajiny s katastrofálním dopadem právě na populace obojživelníků, např. zasypání posledního místa kde se drží voda, vysušení posledního mokřadu kvůli pastvě apod., nejsou většinou dělány ani tak ve zlém úmyslu jako spíše z neznalosti.

Zaslouží si naši pozornosti

Jsme toho názoru, že právě obojživelníci, kteří kvůli své těsné vazbě na tůně vhodné k rozmnožování a s velmi omezenou možností přestěhovat se na jiné vhodné vzdálené místo, jsou velmi ohroženou skupinou, které bychom měli, my lidé, věnovat pozornost. Protože pokud vinou naší nevšímavosti zmizí, již se nevrátí. Někomu to jistě bude putna, ale všichni budeme o něco ochuzeni.

Přeji hezký den.


Na akci se podílí volné sdružení stálých i rekreačních obyvatel obce Stříbrná Skalice a blízkého okolí.

Ing. Zeman Evžen – Hradec u Stříbrné Skalice

Bernat Jiří – Stříbrná Skalice

Hlavatý Jakub – Hradec u Stříbrné Skalice

Koštíř Vojta – osada Kloučka, Hradové Střímelice

Ing. Špaček Martin – Hradec u Stříbrné Skalice

 

Akci podporuje:

Život v Hradci a okolí – spolek

Místní skupina Střední Čechy, Hnutí DUHA

Kladné stanovisko k akci jsme získali od státní Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště STŘEDNÍ ČECHY.

Obec Stříbrná Skalice vyjádřila souhlas s akcí na jejím pozemku.

Těm všem, včetně zástupce obce místostarosty Ing. Zbyška Zelíka, jakož i panu starostovi Procházkovi, kteří měli pro naši aktivitu pochopení, bych rád tímto poděkoval.

Akce čolek

Zveme všechny, kdo mají zájem se zapojit, na obnovu tůně, která se bude konat vedle skalického kluziště v průběhu listopadu (termín bude upřesněn).

Zapojit se do akce lze též prostřednictvím emailové zprávy na pks3@seznam.cz.

Budeme rádi rovněž za Váš názor nebo připomínky.

Autor textu a fotografií: Martin Špaček