Fototoulky po Stříbrnoskalicku a okolí – Denní motýli I.

Motýlů v České republice ubývá!

A to jak do početnosti populací, tak i druhové pestrosti.

03_Babočka bílé C – Polygonia c-album

Některé druhy již zmizely, některé dožívají na několika málo lokalitách a početnost většiny druhů motýlů významně poklesla. Zejména skupiny organismů jako jsou motýli a další skupiny hmyzu, někteří ptáci a další druhy vázané na zemědělskou kulturní krajinu, jsou zasaženi intenzivním průmyslovým zemědělským hospodařením na velkých půdních celcích.

Nemá smysl zde vyjmenovávat příčiny, ty jsou známy (viz odkaz na články). Zatím orientace na hospodaření za účelem dosažení co největšího okamžitého zisku z hektaru na úkor zdravé, na život bohaté a trvale udržitelné krajiny, jasně převažuje. Nezbývá než konstatovat, že snižování početnosti motýlů, založené někdy už v  60. – 80. letech minulého století, nejen , že se po roce 1989 nezastavilo, ale dále pokračuje.


Kdo by se chtěl dovědět více, odkazuji na hezký pořad na ČT 2, na kterém se podílel Vojta Koštíř:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/218562248420012-motyli-nad-propasti/

A dále dva odkazy na aktuální a zajímavé články, které odrážejí současné odborné znalosti a názory vědecké obce na tuto problematiku:

Poušť a zmar české krajiny
http://www.silvarium.cz/zpravy-z-oboru-lesnictvi-a-drevarstvi/poust-a-zmar-ceske-krajiny-magazin-vikend-dnes

Kolektiv autorů: Jiří Beneš,Lukáš, Čížek, Zdeněk Fric,Martin Konvička

Zpráva o stavu země: Odhmyzeno

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2009/cislo-6/zprava-stavu-zeme-odhmyzeno.html

Upozorňuji, je to čtení neveselé.


Teď už snad trochu veseleji. Uvádím fotografie některých relativně běžných motýlů, se kterými se na Stříbrnoskalicku můžeme stále setkat na zahradách, loukách, polních cestách a lesních mýtinách od jara do podzimu. Fotografie nemají ambice podat vyčerpávající přehled, jak jsem se toulal krajinou tak jsem fotil. Fotografie nejsou nijak upravované ( kromě ořezu) a hmyz je focen bez jakýchkoli pokusů o aranžovaní ve svém přirozeném prostředí . Fotografie byly pořízeny v katastrech obcí Hradec, Kostelní Střimelice, Oplany, Černé Voděrady, Konojedy, Jevany v roce 2018.

Pozn. Zde uvedení přástevníci a dlouhozobka jsou řazeni mezi noční motýli, ale jsou to motýli s denní i noční aktivitou, které můžete běžně přes den vidět.

Za pomoc při určování děkuji Vojtovi Koštířovi, Honzovi Knížkovi a FB skupině Motýlí klenoty.