Článek o hasičské zbrojnici ve Stříbrné Skalici na stránkách Zpravodaje Posázaví

Při pročítání nového čísla Zpravodaje Posázaví 2/2018 jsem narazil na dva články věnované Stříbrnoskalicku. Jeden, píši zde, informuje o čištění Jevanského potoka, na kterém spolek Život v Hradci a okolí spolupracuje s Posázavím o.p.s. již čtvrtým rokem, druhý pak o nové hasičské zbrojnici ve Stříbrné Skalici.


Nová hasičská zbrojnice ve Stříbrné Skalici byla vybudována nákladem 5,898 milionu korun. Čtyři miliony pokryla dotace Středočeského kraje (1,628 milionu korun) a Ministerstva vnitra (2,442 milionu korun). Zbylých 1,828 milionu korun zaplatila ze svých zdrojů obec.

Šestadvacet let čekání

 • Na novou zbrojnici místní hasiči čekali 26 let,
  • hasičská jednotka má v současnosti 11 členů – velitelem je Tomáš Rob,
  • ročně vyjíždějí k 25–30 událostem, nejčastěji živelným pohromám, spadlým stromům, požárům i dopravním nehodám.
  • v 90. letech minulého století parkovala hasičská cisterna v jedné zdejší stodole.

Od projektu po kolaudaci

 • Projekt nové zbrojnice vypracoval v roce 2011 Ing. Dušan Karel, obec dala vhodný pozemek a požádala o stavební povolení.
 • V roce 2016 společnost Posázaví o.p.s. vypracovala žádost o dotaci.
 • Prováděcí projekt připravil Ing. Karel Fousek, technický dozor stavby zajistil Ing. Zbyšek Zelík.
 • Vítěz výběrového řízení, společnost CL.Servis s.r.o., stavbu zahájil v dubnu 2017 a dokončil v listopadu téhož roku.
 • Kolaudována byla v lednu 2018.

Je škoda, že se k nám tyto zajímavé informace musejí dostávat složitou cestou přes Posázaví. Takovéto články patří na stránky obecního zpravodaje, který však naše obec nevydává, na to jsou její současní představitelé příliš pohodlní.

Situaci s naší špatnou informovaností by mohly vyřešit letošní komunální volby, do kterých se hlásí dvě nová uskupení. Tak se nechme překvapit.

zdroj: Zpravodaj Posázaví 2/2018 – odkaz zde.