Proměny Stříbrnoskalicka: Stříbrná Skalice od západu

Postupně publikuji srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017 a naposledy na Skalickém posvícení 2018, které ve Stříbrné Skalici v sobotu 22. září 2018 uspořádala Vize pro Skalicko.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

[twenty20 img1=“21754″ img2=“21755″ offset=“0.5″]

Nepříliš kvalitní barevná pohlednice patří k nejstarším z počátku 20. století, a navíc zachycuje obec ze vzácněji voleného západního směru přes polohu Na Průhoně. Na snímku se nejvíce uplatňuje dominanta kostela sv. Jana Nepomuckého, vlevo od něj střechy domů jižní strany náměstí, a pod ním ve svahu zástavba dnešní ulice Pod Farou. Nejbližším objektem při cestě v údolí (nyní ulice Za Nouzovem) je dnes již zaniklá stodola. V údolí potoka je doloženo na přelomu 19. a 20. století několik samostatně stojících stodol (srovnej obr. 5), pro které se u některých menších stavení v městečku nenašel dostatek místa.