Nově opravené varhany v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici

Po několikaleté odmlce zazněly v sobotu 13. prosince 2014 nově opravené varhany v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici. Oprava nástroje, kterou prováděl pan Ivan Bok z Krnova, probíhala totiž podle finančních možností s přestávkami už od roku 2011.

Náklady na opravu

Náklady přesáhly částku 150.000,- Kč a získány byly postupně především z příspěvků drobných dárců. Varhany, postavené Karlem Schiffnerem v roce 1884, dostaly příležitost ke své nové premiéře hned na druhý den po páteční kolaudaci, a to během adventního koncertu, který uspořádala sázavská farnost. Hudební program, společný původně i pro koncert konaný stejného dne o něco dříve v kostele sv. Matouše v Ratajích n. Sázavou, byl ve skalickém kostele sv. Jana Nepomuckého poněkud upraven a zkrácen. Skalice 1900

Po úvodním slově sázavského faráře, patera Radima Cigánka, jsme měli možnost poslechnout si kromě skladeb ze starých antifonářů a kancionálů např. i díla J. S. Bacha a G. F. Telemanna. Nádherný hlas varhan zazněl sólově (Martin Vošvrda) i společně s dvojicí příčných fléten (Filip Jerie, Monika Ertlová) a violoncellem (Anna Otrubová) v doprovodu vokálních skladeb (Monika Ertlová). Mezi jednotlivými skladbami byly čteny (Lukáš Senft) krátké biblické texty s adventními a vánočními tématy.

Nezájem obyvatel naší obce

O krásný prožitek adventního podvečera a slavnostního představení obnovených varhan v nádherném prostředí kostela sv. Jana Nepomuckého se ke své škodě většina obyvatel naší obce bohužel připravila. Koncert totiž navštívilo jen 36 posluchačů (celá obec má přes 1200 lidí….). Oprava varhan by neproběhla bez osobního zájmu bývalého sázavského administrátora, patera Martina Duchoslava a rodiny Senftových ze Stříbrné Skalice. Posledně jmenovaným, varhanáři panu Ivanu Bokovi a celé řadě často neznámých dárců a sponzorů náleží poděkování za úspěšnou realizaci opravy varhan, stejně jako mladým interpretům za přednes a sázavské farnosti za přípravu adventního koncertu.