Zmizelé Českobrodsko

Když v minulém roce připravil spolek Život v Hradci a okolí ve spolupráci se stříbrnoskalickým občanským sdružením a obecním multifunkčním centrem na náměstí ve Stříbrné Skalici výstavu Proměny Stříbrnoskalicka, kterou navštívily dvě stovky lidí, ozvaly se hned hlasy, zaznamenané i v návštěvní knize, které volaly po knižním vydání vystavených srovnávacích snímků. Jako reakce na toto přání veřejnosti je zatím přislíbena na letní sezónu 2015 alespoň repríza, pravděpodobně o něco rozšířené výstavy.

Zmizelé Českobrodsko

Pro příklad podobné situace, následované ale celkem úspěšným vydavatelským počinem, nemusíme jít příliš daleko. Po výstavě uspořádané v roce 2013 Podlipanským muzeem v Českém Brodě vydalo město Český Brod v loňském roce publikaci Zmizelé Českobrodsko s podtitulem Městské památky – Lidová architektura, jejímž autorem je místní rodák a nyní pracovník Regionálního muzea Kolín PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D.

Knížka Zmizelé Českobrodsko má 197 stran a několik desítek černobílých reprodukcí historických vyobrazení míst, staveb a památek v Českém Brodě a jeho okolí. Řada ze zachycených reálií dnes již neexistuje nebo se změnila k nepoznání. Z lokalit nejblíže položených naší obci jsou v knížce např. fotografie několika bran selských usedlostí v Nučicích a Konojedech. Tyto snímky, stejně jako řada dalších v publikaci uveřejněných, byly pořízeny Podlipanským muzeem v Českém Brodě v padesátých letech 20. století v rámci průzkumů a dokumentace lidové architektury. Skromné vydání ve formátu A5 je výhodou, protože se vejde do batohu nebo i větší kapsy. Součástí knížky je i zajímavá volná příloha – velkoformátová barevná reprodukce mapy bývalého českobrodského okresu z roku 1938. Právě příslušnost k tomuto okresu pojila až do roku 1959 Stříbrnou Skalici a tehdy ještě samostatné obce Hradové Střimelice i Kostelní Střimelice včetně Hradce s městem Český Brod a Českobrodskem.

Turistická sezóna

S nastupující turistickou sezónou se „Zmizelé Českobrodsko“ může stát zajímavým průvodcem a zdrojem poznání pro výletníky a zájemce o historii míst od naší obce nepříliš vzdálených. Multifunkční centrum ve Stříbrné Skalici publikaci Zmizelé Českobrodsko v nabídce nemá, ale za cenu 100,- Kč je možné ji zakoupit v Informačním centru města Český Brod.