Proměny Stříbrnoskalicka: bývalá fara č.p. 1

mapaBývalá fara č.p. 1 ve Stříbrné Skalici se nachází na rohu ulic Pražská a Pod Farou. Byla vystavěna za Marie Terezie Savojské v roce 1754 a je jednou z nejstarších dochovaných staveb v obci.

Tři níže se překrývající fotografie (z počátku 19. století, z roku 1943 a z roku 2014) výmluvně dokládají její postupný úpadek, podtržený navíc nevhodnými stavebními zásahy.

V sedmdesátých letech 20. století byla zbořena stodola (na dvou starších snímcích vpravo) oddělená od fary vjezdem s klenutou bránou. V současnosti se na jejím místě nachází malé parkoviště.

Výše psané informace jsem čerpal z textu Jiřího Bernata vydaného stříbrnoskalickým občanským sdružením v publikaci Naučná stezka Stříbrnou Skalicí.

  • Stříbrnoskalická fara před I. světovou válkou
  • Stříbrnoskalická fara za II. světové války
  • Stříbrnoskalická fara dnes (2014)
Stříbrnoskalická fara před I. světovou válkou1 Stříbrnoskalická fara za II. světové války2 Stříbrnoskalická fara dnes (2014)3
Slider Joomla by WOWSlider.com v5.0