Proměny Stříbrnoskalicka: bývalá fara č.p. 1

mapaBývalá fara č.p. 1 ve Stříbrné Skalici se nachází na rohu ulic Pražská a Pod Farou. Byla vystavěna za Marie Terezie Savojské v roce 1754 a je jednou z nejstarších dochovaných staveb v obci.

Tři níže se překrývající fotografie (z počátku 19. století, z roku 1943 a z roku 2014) výmluvně dokládají její postupný úpadek, podtržený navíc nevhodnými stavebními zásahy.

V sedmdesátých letech 20. století byla zbořena stodola (na dvou starších snímcích vpravo) oddělená od fary vjezdem s klenutou bránou. V současnosti se na jejím místě nachází malé parkoviště.

Výše psané informace jsem čerpal z textu Jiřího Bernata vydaného stříbrnoskalickým občanským sdružením v publikaci Naučná stezka Stříbrnou Skalicí.

[wowslider id=“8″]