Proměny Stříbrnoskalicka: Na hradě – dům č.p. 50

Postupně publikuji srovnávací snímky, které byly součástí výstavy Proměny Stříbrnoskalicka. Poprvé bylo možné fotografie zhlédnout v půdních prostorách Informačního centra ve Stříbrné Skalici na podzim roku 2014, znovu pak o prázdninách 2017 a naposledy na Skalickém posvícení 2018, které ve Stříbrné Skalici v sobotu 22. září 2018 uspořádala Vize pro Skalicko.


Proměny Stříbrnoskalicka

foto: pohlednice/Tomáš Kocourektext: Tomáš Kocourek, Jiří Bernat

Při fotografování pohřebního průvodu z kostela sv. Jana Nepomuckého byla někdy na sklonku padesátých let 20. století mimoděk zachycena i podoba domu č.p. 50, krátce poté zbořeného. Dům byl jednou z domkářských staveb, které vznikaly od druhé poloviny 18. století na pozůstatcích vnějšího hradního opevnění, které jako výrazný terénní stupeň dosud obtáčejí vrcholek kopce s kostelem.

Zajímavé skutečnosti vážící se k pozemku bývalého č.p. 50 se můžete dozvědět v článku:

[button-red url=“https://www.hradec1.cz/2020/02/hrad-skalice-na-nacrtu-jiriho-cizka-z-roku-1979/“ target=“_self“ position=“center“]Hrad Skalice na náčrtu Jiřího Čížka z roku 1979[/button-red]