Kroniky a další archiválie ze Stříbrnoskalicka na internetu

Na stránkách internetové badatelny Státního oblastního archivu v Praze, ke kterému patří také Státní okresní archiv Kolín, je možné nalézt již několik digitalizovaných kronik a jiných archiválií ze Stříbrnoskalicka a okolí.

Uvedené stránky jsou dostupné na adrese https://ebadatelna.soapraha.cz/ a umožňují studium například všech matrik narozených (pokřtěných), oddaných i zemřelých z celých středních Čech. Stříbrnoskalicka se dotýkají zejména historické matriky farních úřadů v Kostelci nad Černými Lesy, Stříbrné Skalici, Ondřejově a Choceradech.

Na těchto stránkách pod záložkou ARCHIVÁLIE je možné vyhledávat a studovat i ostatní písemné prameny – ty však (na rozdíl od matrik) zatím nejsou digitalizovány plošně a teprve postupně přibývají. Digitalizovány jsou například:

Ačkoli nejde vždy o snadné čtení (výjimkou není latina nebo němčina a písmo je mnohdy obtížně čitelné), historické prameny se touto cestou stávají dostupné širšímu okruhu zájemců než při nutnosti osobně navštívit archiv.

Vojtěch Vaněk