Hrad Skalice

Kdo by se dnes rozhodl navštívit hrad ve Stříbrné Skalici, našel by na výrazném návrší s kostelem sv. Jana Nepomuckého jen několik nevelkých kamenných torz.

Fotografie s okrouhlou věží na snímku publikovaném v roce 1907

Ještě do druhé poloviny 20. století byly viditelnou připomínkou zaniklého hradu základy okrouhlé hradní věže na severní straně návrší. Na snímku, publikovaném v roce 1907, vidíme muže stojícího v pozůstatcích okrouhlé, bergfritové věže hradu, před nímž leží skupina kulovitých balvanů, které jsou považovány za prakové kameny z doby obležení hradu Zikmundem Lucemburským v roce 1403 (více v článku Zikmundovy koule ve Stříbrné Skalici).

 

Hrad Skalice

  • První písemná zpráva o Skalici pochází k roku 1361, kdy se zde uvádí Ctibor ze Skalice.
  • V letech 1376-1377 je zmiňován Střížek ze Skalice.
  • Později Kuneš ze Skalice.
  • Od roku 1384 zde sídlil Ješek ze Skalice.
  • Na přelomu 14. a 15. století se skalické zboží dostalo Bohdalu z Drahonic, též ze Skalice.
  • První bezpečná zmínka o hradu Skalice se vztahuje až k létům 1402- 1403, kdy byl dobyt a zničen v době, kdy patřil králi Václavu IV. Jeho správcem byl králův dvořan Racek Kobyla ze Dvorce.

Dobytí hradu Skalice

V době druhého zajetí krále Václava IV., asi roku 1403, vojsko králova bratra Zikmunda přitáhlo i ke skalickému hradu. Racek Kobyla s posádkou v noci hrad údajně tajnou chodbou opustil a uchýlil se na nedaleký hrad Rataje.

Historické prameny uvádějí, že dobyvatelé na opuštěném hradě našli jen jednu starou bábu a svini.

Tato historická fakta jsou v počítačové hře Kingdom Come opomenuta. I tak je ale dobře, že tato hra vznikla.
Šrafurou vyznačena známá torza skalického hradu.

Kromě základového zdiva okrouhlé hradní věže a z ní k západu a jihu vybíhajících zdiv o stavební podobě skalického hradu příliš nevíme. Patrně torzo severní hradby je viditelné v zářezu cesty, přicházející ke kostelu od severu. O celkovém rozsahu opevnění a umístění dalších hradních budov zatím více nevíme. Jen to, že vnější obvod opevnění doplňoval patrně po celém obvodu hradní příkop.

Václav IV. po svém návratu ze zajetí daroval hrad Skalici Janovi Sokolovi z Lamberka a od něj posléze přešel do majetku Sázavského kláštera.

Za husitských válek se Skalice dostala do rukou pánů z Kunštátu, kteří statek drželi až do roku 1566.

V roce 1730 byly zbytky hradních konstrukcí rozebrány na stavbu barokního kostela sv. Jana Nepomuckého.

Použitá literatura: Bernat, J., Naučná stezka Stříbrnou Skalici.