Zikmundovy koule ve Stříbrné Skalici

Upomínkou na dávné dobývaní hradu Skalice, prvně zmíněného v roce 1403 při dobytí Zikmundovými vojsky, jsou nejen v areálu hradní zříceniny, ale i na různých místech ve Stříbrné Skalici nalezené hrubě opracované žulové balvany – prakové koule.

Spory Václava IV. se Zikmundem

Na snímku z počátku 20. století je před postavou, stojící uprostřed pozůstatků okrouhlé hradní věže, rozmístěno minimálně sedm prakových koulí.

K obléhání a dobytí Skalice došlo pravděpodobně v době sporů českého krále Václava IV. s jeho bratrem, uherským králem Zikmundem, který se v polovině prosince roku 1402 vydal s mohutným vojskem (až 12.000 mužů), sebraným v Uhrách, na tažení do Čech. Zde si za hrozného vraždění a plenění pokořil města Kolín nad Labem a Kutnou Horu, se stříbrnými doly a mincovnou tehdy nejbohatší město v zemi.

Obléhání skalického hradu

V rozporu s nálezy prakových koulí, ale i s archeologickými výzkumy do stejné doby kladeným požárem, při kterém lehlo přilehlé skalické podhradí, je následující historická zpráva popisující dobytí hradu. 

Rytíř Racek Kobyla, správce hradu (králův dvořan a oblíbenec), když poznal, že by se vojsku uherského krále neubránil, opustil v noci tajnou chodbou hrad se všemi svými a uchýlil se na hrad Rataje, takže dobyvatelé „žádného nenalezli, jedině bábu a svini“.

Trebuchet (vahadlový prak), obléhací zbraň vynalezená ve středověku.

Nálezy prakových koulí však dokládají, že dobývání muselo trvat déle, než naznačuje tato písemná zmínka. Při obléhání zde byli patrně použity vahadlové praky – trebuchety, první velké obléhací zbraně středověku založené na principu protizávaží. První jasný důkaz o jejich použití na západě Evropy pochází ze 13. století, ale pokusy s využitím protizávaží probíhaly již o století dříve. Jejich mimořádná síla umožnila vrhat větší kameny než doposud.

Zikmundovy koule

Spojovat hrubě opracované okrouhlé kameny s jinou historickou událostí na základě našeho současného vědění nemůžeme. Nazývejme tedy tyto ve Stříbrné Skalici nalezené a stále při výkopových a bouracích pracích nalézané kameny „Zikmundovy koule“.


Dobývání hradu Skalice v počítačové hře Kingdom Come: Deliverance

Do neklidné doby rozepří mezi Václavem IV. a Zikmundem je zasazena vznikající počítačová hra českých tvůrců Kingdom Come: Deliverance, ve které se objeví i dobývání hradu ve Skalici.