Stříbrná Skalice

stribrna-skalice-pohlednice-nahledkraj: Středočeský

okres: Praha-východ
obec s rozšířenou působností: Říčany
pověřená obec: Kostelec n. Č. l.
historická země: Čechy
katastrální výměra: 24,43 km²
počet obyvatel: 1 299 (1. 1. 2015)
části obce: 4

Historie

 • osídlení v osadě Rovná (Rovný) archeologicky doloženo již od 12. století,
 • okolo poloviny 12. století vznikl v Rovné patrně dvorec velmože s tribunovým románským kostelem sv. Jakuba Většího,
 • první písemná o Rovné se nachází v registrech papežských desátků z roku 1352,

 • nejspíš již na konci 13. století vzniká sídliště i na vyvýšeném místě v prostoru dnešního náměstí a v průběhu 14. století i gotický hrad (v místech kostele sv. Jana Nepomuckého, viz níže), který je na počátku patnáctého století dobýván Zikmundem Lucemburským,
 • první písemná zmínka o Skalici pochází až z roku 1361 (Ctibor ze Skalice),
 • rozvoj osídlení zde byl již tehdy spojen s dolováním stříbra a polymetalických rud,
 • v roce 1417, kdy se Rovná i Skalice dostává do majetku Sázavského kláštera, je Skalice Hor Stříbrných“ poprvé zmiňována jako městečko,
 • po husitských válkách je Skalice spolu se Sázavským klášterem v majetku pánů z Kunštátu,
 • z 30. let 16. století pochází zmínka o pivovaru ve Skalici a z roku 1608 v Rovné,
 • v roce 1536 dochází na Stříbrnoskalicku v souvislosti s otevřením Pražské mincovny k zahájení těžby stříbra, avšak v záznamu z roku 1568 se uvádí, že zdejší doly pracovaly se ztrátou,
 • v roce 1567 je Skalice připojena k panství Kostelec, které od roku 1558 drží rod Smiřických,
 • v roce 1654 byly v Rovné jen tři usedlosti, z toho dvě pusté, ve Skalici 12 pustých usedlostí a 7 osídlených,
 • v roce 1623 se novými majiteli panství stávají knížata z Lichtenštejnu,
 • v urbáři z roku 1677 se pustý skalický hrad popisuje takto: „Nad tím městečkem k polední straně jest okrouhlý vrch, na němž hrad býval, kteréhož se nyní toliko zříceniny spatřují.“,
 • do roku 1715 zde duchovní správu zajišťovali sázavští benediktini,
 • října 1715 Marie Terezie Savojská potvrdila Skalici privilegia v dřívějším rozsahu a povolila postavení radnice, kterou osvobodila od jakýchkoli poplatků,
 • v roce 1730 byla na zříceninách skalického hradu zahájena stavba kostela sv. Jana Nepomuckého, dokončená v roce 1733,
 • od 17. do 19. století dochází na Stříbrnoskalicku k nahodilým pokusům o těžbu, avšak většina jich naráží na malou mocnost rudných žil a vysokou hladinu spodních vod. Z jedné takové štoly mezi Hradovými Střimelicemi a Skalicí byl na začátku 19. století vybudován dřevěný vodovod, na začátku 20. století zásobující kašnu na náměstí, šest stojanů a několik domů,
 • v roce 1901 byla na protějším břehu řeky Sázavy dobudována posázavská železniční dráha,
 • v 1923 v důsledku pozemkové reformy přicházejí Lichtenštejnové o část majetku,
 • v 1933 jim je zabrán zbytek půdy a černokostelecký zámek.