O usedlosti č.p. 1

Historie usedlosti s domem č.p. 1 v Hradci u Stříbrné Skalice sahá minimálně do počátku 17. století, kdy se objevuje v prvním urbáři velkostatku Komorní Hrádek (rok 1601). Vyloučit se však nedá ani to, že zde hospodařil již jeden ze dvou sedláků zmíňených v nejstarším písemném prameni o Hradci z roku 1396, a to Jan Čista či Velk řečený Rubášvíce zde.

Usedlost č.p. 1 se nachází v severovýchodní části Hradce za obchůdkem s potravinami Daniely Mrázkové. Do roku 2010 byla majitelem objektu Helena

Mapa Hradce s vyznačenou usedlostí č.p. 1.
Mapa Hradce s vyznačenou usedlostí č.p. 1.

Kopecká, rozená Janovská. Tento rod zde byl usazen již od začátku 19. století, kdy sem přišel jeden ze synů Karla Janovského, mlynáře na Propasti – více zde. Od roku 2007 zde, především přičiněním pana Františka Mrázka (dnes již zesnulého), bydlí rodina Hlavatých (majitelé od roku 2010), která se sem přistěhovala poté, co musela kvapem opustit hájovnu v Penčicích, na kterou si, sedm let po tragické smrti Jířího Kašpara st., začal dělat nárok Školní lesní podnik.

V severní části parcely se nachází obytný dům, v jižní stodola s chlívem a špejcharem a v jihovýchodní dílna. Zchátralost objektů odpovídá jejich stáří a míře péče věnované jim v předchozích letech, kdy se na nich podepsala především éra komunismu a s ní spojený úpadek, či spíše zánik, soukromého hospodaření.

Plán usedlosti v roce 2011
Plán usedlosti v roce 2011

Stavební dějiny dnes stojících objektů a případně jejich předchudců, pokavad se mi je podaří při rekonstrukci staveb vypátrat, se pokusím, předpokládám s pomocí některého z mých známých stavebních historiků, rozkrýt v některém z příštích článků na těchto stránkách, ale co můžu udělat již dnes, je předložit zde výčet majitelů statku, které jsem vypátral během četných návštěv archivů (Oblastní archiv v Praze a Kolíně, Národní archiv v Praze a Katastrální úřad v Kolíně):

rok 1601 – Vegna vdova (špatně čitelný zápis)

rok 1616 – Wít Svoboda (Pozemková kniha)

rok 1624 – Jíra Novotný (Pozemková kniha)

rok 1627 – Pawel Waczků (Pozemková kniha)

rok 1641 – Jan Prokop (Pozemková kniha)

rok 1656 – Anna vdova (Berní rula)

k roku 1677 v Hradci zmiňovány grunty – Václava Kolčavy a Kavkovský (Urbář černokosteleckého panství)

kolem roku 1700 – Pavel Hedrlin

rok 1716 – Václav Urban (Pozemková kniha)

rok 1724 – Pavel Ulbrich (Pozemková kniha)

rok 1729 – Václav Krauz (Pozemková kniha)

rok 1743 – Jan Janovský (Pozemková kniha)

rok 1764 – Karel Janovský st. (Pozemková kniha)

rok 1804 – Karel Janovský ml. (Pozemková kniha)

rok 1841 – manželé Barbora a František Janovský (Knihovní vložka z Katastru nemovitostí)

rok 1877 – matka Barbora a syn Antonín Janovský (Knihovní vložka z Katastru nemovitostí)

rok 1884 – manželé Anna a Antonín Janovský (Knihovní vložka z Katastru nemovitostí)

rok 1911 – František Janovský + sourozenci (Knihovní vložka z Katastru nemovitostí)

rok 1912 – manželé Marie a František Janovský (Knihovní vložka z Katastru nemovitostí)

rok 1952 – manželé Aloisie a Vlastislav Janovský (Knihovní vložka z Katastru nemovitostí)

90. léta 20. století – Helena Kopecká, rozená Janovská

od roku 2010 manželé Markéta a Jakub Hlavatý (Katastr nemovitostí)

Více informací o usedlosti č.p. 1 naleznete v rubrice Historie domu č.p. 1 v Hradci.

Autor článku: Jakub Hlavatý