Kříž nad kostelem v Kostelních Střimelicích

krize-stribrnoskalicka-02-2
Nad Kostelními Střimelicemi na umrlčí cestě