3

V severozápadní části areálu byla po demolici chlévů v terénním zářezu do přirozeného skalního výběžku, který byl v minulosti doupraven na hráz zaniklého Hořejšího rybníka, objevena část rozsáhlého zahloubeného objektu, interpretovaná jako povrchový důl – lom. Vzhledem k nálezům stop úpravy rud v areálu mlýna v (mladším?) novověku (viz výše) lze uvažovat i o tom, že lom byl otevřen nejen na stavební kámen, ale i kvůli povrchové těžbě rud, zejména měděných, jež byly v revíru získávány i z permských vrstev.