Prohlášení Vize pro Skalicko

Vážení spoluobčané a sousedé,

na posledním zasedání zastupitelstva jsme se rozhodli k uveřejnění našeho vyjádření ke spolupráci Vize pro Skalicko s panem starostou M. Šmiedem. Pro tento nelehký krok jsme se rozhodli hlavně díky šířícím se negativním zprávám o naší práci pro obec, o útocích na pana Šmieda, o interních neshodách VpS a dokonce rozpadu VpS.

Uznali jsme proto za vhodné neodkladně a veřejně vydat toto prohlášení, abychom zamezili dalšímu šíření těchto dezinformací. Je pro nás velmi důležité Vás informovat, že Vize pro Skalicko pracuje dál, je stále jednotná a z předvolebních slibů nepolevuje. Situace, která nastala, není ničím jiným, než důsledkem selhání jednotlivce. Jednotlivce, který přislíbil, že bude pracovat na našich společných úkolech, bude hájit zájmy občanů a vystupovat za všechny členy VpS.

Našim vyjádřením chceme pouze veřejně oznámit, že pan M. Šmied již nemá s Vizí pro Skalicko nic společného. Nechceme, aby jeho jednání, konkrétní kroky nebo veřejné výroky byly jakkoliv s námi spojovány.

Závěrem se chceme všem omluvit za vzniklou situaci. Jeden z našich cílů bylo a je stmelení všech našich spoluobčanů a vytvoření příjemné sousedské atmosféry. Jsme si plně vědomi, že tato situace k tomu nepomohla a věříme, že již nebudeme v budoucnu muset podobné nepříjemnosti řešit.

Velice Vás prosíme o Vaši trpělivost, shovívavost a hlavně o Vaši podporu, kterou právě teď tolik potřebujeme.

Vaše Vize pro Skalicko


Zkrácenou verzi prohlášení proneseného na zasedání zastupitelstva obce dne 18.2.2019 naleznete zde – Vyjádření Vize pro Skalicko k situaci ve vedení obce.