Štítek Pražské střípky

Klíč k poznání nejstarší důlní činnosti na Stříbrnoskalicku je ukryt v Klementinu

Probíhající revitalizaci pražského Klementina (sídla Národní knihovny), kladoucí si za cíl zpřístupnění areálu nejen studentům a badatelům, ale i široké veřejnosti, předcházely drobné rekonstrukce započaté již na konci 90. let 20. století. Archeologické výzkumy Od roku 1997 zde pod vedením Jana Havrdy, archeologa…

Mimořádný archeologický objev na Malé Straně

Rozsahem nevelký záchranný archeologický výzkum Jarmily Čihákové (NPÚ Praha) realizovaný v roce 2014 pod podlahami sklepů Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstí, přinesl převratné informace o raně středověké minulosti centrální části Prahy. Rekonstrukce divadla Nedaleko úpatí Pražského hradu byl při rekonstrukci Divadla Inspirace,…