Otevřený dopis zastupitelům obce Stříbrná Skalice

Skaličtí zastupitelé,

obracím se na Vás ve věci posledního (22.) zasedání zastupitelstva obce konaného na obecním úřadě ve Stříbrné Skalici dne 24. 8. 2017.

Při schvalování bodu – Souhrnný plán sanace a rekultivace stříbrnoskalického lomu, došlo, dle mého soudu, k úmyslné dezinterpretaci skutečně projednávaného záměru!!!

Všichni, které jsem v této věci oslovil, po přečtení zápisu ze zastupitelstva (viz druhá strana) shodně usoudili, že schvalujete rekultivaci lomu v dohledné době a v jeho stávajícím plošném rozsahu.

Ve skutečnosti jste však schválili:

  • rozšíření dobývacího prostoru lomu o 2,9 hektaru (Stříbrná Skalice tak přijde o vrchol Čapíku)!!!
  • prodloužení těžby ve skalickém lomu o dalších 25 let!!!

Těžaři předložený a vámi schválený materiál tyto informace obsahuje. Zápis ze zastupitelstva nikoli. Lze ho tak považovat za neúplný až lživý!

Před několika lety se nejvrcholnější představitel naší obce dušoval, že přes vrchol Čapíku těžaře nepustí. I zástupce těžařů členy místního občanského sdružení (dnes Okrašlovacího spolku) ubezpečoval, že firma Českomoravský štěrk a.s. nemá v úmyslu překročit vrchol Čapíku a narušit tak krajinný ráz.

A ejhle, po několika málo letech „vzájemně prospěšného deputátního soužití“* tato situace nastala.

(*obec si za trpění lomu, kdysi, jako nádavek, vyjednala bezplatný každoroční přísun určitého množství lomového kamene, který však ne vždy skončí na veřejných cestách a silnicích)

Trestuhodné je i to, že nám, občanům, nehodláte výše zmíněné skutečnosti řádně sdělit. A to ani nemluvím o veřejné diskusi, která by se při tak významném zásahu do krajiny, jako je tento, v normálně fungující obci měla vyvolat.

Až směšně působí debata popsaná v zápisu ze zasedání, při které přítomní těžaři, i vy, zastupitelé nás občanů, rozebíráte možnosti rekultivace lomu (výsadbu keřového porostu, rozhlednu, tůně, mokřady, přírodní koupaliště, samočistící jezírka), ke které dojde, bratru, nejdříve za třicet let!!!

Pamatujete si, co bylo před třiceti lety, v roce 1987? To podobné (podobně?) věci řešili ještě činovníci Místního národního výboru.

A hlavně! Kolik kamenem naplněných nákladních automobilů projede Stříbrnou Skalicí kolem našich dětí a vnoučat, než se půjdeme smočit do průzračných vod přírodního koupaliště v „bývalém lomu“ na Marjánce?

Vyzývám vás proto k revokování (zrušení) usnesení č. 1-22/2017 a vyvolání veřejné debaty o možnostech, jak se bránit plánům těžařů na rozšíření dobývacího prostoru přes vrchol Čapíku.

Jakub Hlavatý